არქივში

ვებ – რუქა

Geopois.com - რა არის?

ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ ხავიერ გაბას ხიმენესს, გეომატიკისა და ტოპოგრაფიის ინჟინერს, გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის მაგისტერს - მადრიდის პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტს და Geopois.com– ის ერთ – ერთ წარმომადგენელს. ჩვენ გვსურდა გეოპოის შესახებ პირველი ინფორმაციის მიღება, რომლის ცოდნაც დაიწყო 2018 წლიდან. ჩვენ დავიწყეთ მარტივი კითხვით, რა არის Geopois.com?