არქივში

კურსების BIM სტრუქტურების კურსები

#BIM - მოწინავე ფოლადის დიზაინი

ისწავლეთ სტრუქტურული დიზაინი Advanced Steel Design პროგრამის გამოყენებით. შექმენით სრული შენობა საძირკვლის, კონსტრუქციული სვეტების სხივების, დეტალების რაოდენობრივი შეფასების გეგმები და დიზაინები ინსტრუქტორი განმარტავს სტრუქტურული ნახაზების ინტერპრეტაციის ასპექტებს და როგორ შეიძლება მათი განხორციელება სამგანზომილებიანი მოდელირებით. როგორ შევქმნათ ბეჭდვითი განლაგებები, ახსნილია და თანდათანობით გასაგებია ...

#BIM - სტრუქტურული ინჟინერიის კურსი Revit– ის გამოყენებით

  პრაქტიკული დიზაინის სახელმძღვანელო შენობის ინფორმაციის მოდელირებით, რომელიც მიზნად ისახავს სტრუქტურული დიზაინის შექმნას. REVIT– ით შეადგინეთ, შეიმუშავეთ და დოკუმენტურად ააწყეთ თქვენი სტრუქტურული პროექტები შეიტანეთ დიზაინის ველი BIM– ით (შენობის ინფორმაციის მოდელირება) დაეუფლეთ ნახატების მძლავრ ინსტრუმენტებს შექმენით საკუთარი შაბლონები გაანგარიშების პროგრამებზე ექსპორტი გეგმების შექმნა და დოკუმენტირება ...

# კოდიE - დინამოს კურსი BIM საინჟინრო პროექტებისთვის

გამოთვლითი BIM დიზაინი ეს კურსი არის მეგობრული და გაცნობითი სახელმძღვანელო გამოთვლითი დიზაინის სამყაროში, Dynamo– ს გამოყენებით, ღია წყაროების ვიზუალური პროგრამირების პლატფორმა დიზაინერებისათვის. მიმდინარე პროცესში იგი შემუშავებულია პროექტების საშუალებით, რომელშიც შეიტყვება ვიზუალური პროგრამირების ძირითადი ცნებები. თემებს შორის განვიხილავთ გეომეტრიასთან მუშაობას ...

# კოდიE - დიზაინის კურსის გაცნობა Ansys workbench– ის გამოყენებით

სასრული ელემენტების ანალიზის ამ დიდ პროგრამაში მექანიკური სიმულაციების შექმნის ძირითადი სახელმძღვანელო. უფრო და უფრო მეტი ინჟინერი იყენებს მყარი მოდელის შემსრულებლებს სასრული ელემენტის მეთოდით დაძაბულობის, დეფორმაციების, სითბოს გადაცემის, სითხის ნაკადის, ელექტრომაგნეტიზმის ყოველდღიური პრობლემების გადასაჭრელად. ეს კურსი წარმოადგენს კლასების კრებულს, რომელიც განკუთვნილია ...

#BIM - ETABS კურსი სტრუქტურული ინჟინერიისათვის - დონე 2

მიწისძვრისადმი რეზისტენტული შენობების ანალიზი და პროექტირება: CSI ETABS პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით, კურსის მიზანია მონაწილისთვის პროგრამის ძირითადი და მოწინავე ინსტრუმენტების მიწოდება, მიღწეული იქნება შენობის სტრუქტურული ელემენტების დიზაინი და ასევე მოხდება შენობის ანალიზი. დეტალური გეგმებიდან გამომდინარე, ...

#BIM - სპეციალიზაციის კურსი სტრუქტურულ ინჟინერიაში ETABS- სთან

ბეტონის შენობების ძირითადი კონცეფციები, ETABS– ის გამოყენებით. კურსის მიზანია მონაწილისთვის პროგრამის ძირითადი და მოწინავე ინსტრუმენტების მიწოდება, არა მხოლოდ შენობის სტრუქტურული ელემენტების დიზაინის მიღწევა, არამედ შენობის ანალიზიც გეგმების დაწვრილებითი ფუნქცია, ...

#BIM - სტრუქტურული პროექტის კურსი (გადასინჯვის სტრუქტურა + რობოტი + ფოლადი)

გაეცანით როგორ გამოიყენოთ Revit, Robot სტრუქტურული ანალიზი და Advance Steel შენობების სტრუქტურული დიზაინისთვის. REVIT– ით შეადგინეთ, დააპროექტეთ და დოკუმენტურად ააწყეთ თქვენი სტრუქტურული პროექტები შეიტანეთ დიზაინის ველი BIM– ით (შენობის ინფორმაციის მოდელირება) დაეუფლეთ ნახატების მძლავრ ინსტრუმენტებს შექმენით საკუთარი შაბლონები გაანგარიშების პროგრამებზე ექსპორტი შექმენით და დოკუმენტირეთ ...

#BIM - ETABS კურსი სტრუქტურული ინჟინერიისათვის - დონე 1

შენობა-ნაგებობების ანალიზი და პროექტირება - დონე ნულოვანიდან მოწინავე დონეზე. კურსის მიზანია მონაწილეს მიაწოდოს სამოდელო პროგრამის ძირითადი და მოწინავე ინსტრუმენტები, არა მხოლოდ მივაღწევთ შენობის სტრუქტურული ელემენტების დიზაინს, არამედ შენობა ასევე გაანალიზდება დეტალური გეგმების საფუძველზე, ...