არქივში

ETABS კურსები

#BIM - ETABS კურსი სტრუქტურული ინჟინერიისათვის - დონე 2

მიწისძვრისადმი რეზისტენტული შენობების ანალიზი და პროექტირება: CSI ETABS პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით, კურსის მიზანია მონაწილისთვის პროგრამის ძირითადი და მოწინავე ინსტრუმენტების მიწოდება, მიღწეული იქნება შენობის სტრუქტურული ელემენტების დიზაინი და ასევე მოხდება შენობის ანალიზი. დეტალური გეგმებიდან გამომდინარე, ...

#BIM - სპეციალიზაციის კურსი სტრუქტურულ ინჟინერიაში ETABS- სთან

ბეტონის შენობების ძირითადი კონცეფციები, ETABS– ის გამოყენებით. კურსის მიზანია მონაწილისთვის პროგრამის ძირითადი და მოწინავე ინსტრუმენტების მიწოდება, არა მხოლოდ შენობის სტრუქტურული ელემენტების დიზაინის მიღწევა, არამედ შენობის ანალიზიც გეგმების დაწვრილებითი ფუნქცია, ...

#BIM - ETABS კურსი სტრუქტურული ინჟინერიისათვის - დონე 1

შენობა-ნაგებობების ანალიზი და პროექტირება - დონე ნულოვანიდან მოწინავე დონეზე. კურსის მიზანია მონაწილეს მიაწოდოს სამოდელო პროგრამის ძირითადი და მოწინავე ინსტრუმენტები, არა მხოლოდ მივაღწევთ შენობის სტრუქტურული ელემენტების დიზაინს, არამედ შენობა ასევე გაანალიზდება დეტალური გეგმების საფუძველზე, ...