თარიღის რეგისტრაცია

ხუთშაბათი, ივნისი, ივნისი, 2013

8: 30 - 5: 00pm

პირველი Geobloggers აღინიშნება ვალენსიაში, გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემებისა და მასთან დაკავშირებულ მეცნიერებათა მოსწავლეთა მეორე შეხვედრა ივნისში, 27 დღეს, მსოფლიოს და GEO- ის შესახებ ლაპარაკობს და ემთხვევა CIGEO 2019 გეომეტიკა საინჟინრო კონგრესი (26 და 27 ივნისი). ორივე ღონისძიება შემუშავდება მადრიდის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის ტოპოგრაფიის, გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის უმაღლესი ტექნიკური სკოლის ინჟინერებში.

თარიღის ადგილმდებარეობა

პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის მადრიდის
სამხრეთ კამპუსი, A-3, კმ 9, 7
Madrid

თარიღის საფასური

უფასო
დღე
საათები
-ე
წამში