არქივში

Landviewer

LandViewer - ცვლილების აღმოჩენა ახლა მუშაობს ბრაუზერში

დისტანციური ზონდირების მონაცემების ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოყენება იყო კონკრეტული ტერიტორიის სურათების შედარება, რომლებიც სხვადასხვა დროს იქნა გადაღებული, რომ მოხდეს აქ მომხდარი ცვლილებები. დიდი რაოდენობით სატელიტური სურათების გაკეთება, რომლებიც ამჟამად ღია ხმარებაშია, ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, ცვლილებების ხელით გამოვლენას დიდი დრო დასჭირდება ...